loadingimg

Wczytuję dane...
Czym jest opakowanie jednostkowe w świetle ustawy akcyzowej?

Czym jest opakowanie jednostkowe płynu do papierosów elektronicznych według ustawy akcyzowej?

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym zawierającym definicję opakowania jednostkowego, „W przypadku płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, opakowanie jednostkowe jest to opakowanie samodzielne, bezpośrednio lub pośrednio chroniące płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie”.

Naszym produktem jest płyn do elektronicznych papierosów w ilości 60 ml. Płyn ten został wyprodukowany przed 30.09.2020. Produkt został oznaczony banderolą legalizacyjną po 30.04.2021. Płyn 60 ml jest to opakowanie bezpośrednie typu blister, samodzielne z 6 porcjami po 10 ml każda umieszczone w opakowaniu pośrednim tj. kartoniku, zgodnie z wymogami ustawy O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Art. 11c. ust. 1 pkt. 1.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

W przypadku płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, opakowanie jednostkowe jest to opakowanie samodzielne, bezpośrednio lub pośrednio chroniące płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie:

  1. jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz 

  2. przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do przechowywania, eksponowania i sprzedaży w nim płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobu nowatorskiego, oraz

  3. posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, a także

  4. przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go w opakowaniach zbiorczych lub transportowych

Opakowanie – blister o pojemności 60ml spełnia wszystkie wyżej wymienione aspekty definicji opakowania jednostkowego akcyzowego.

Wedle ustawy akcyzowej wszystkie płyny do elektronicznych papierosów przeznaczone do sprzedaży, które zostały wyprodukowane przed wejściem ustawy, powinny zostać zalegalizowane odpowiednimi legalizacyjnymi znakami akcyzy niezależnie od pojemności po dniu 30.04.2021.

Reasumując wszystkie wyżej wymienione przepisy ustawy akcyzowej płyn do elektronicznych papierosów  60ml, znajduje w opakowaniu jednostkowym bezpośrednim samodzielnym typu blister, następnie umieszczona w opakowaniu jednostkowym pośrednim tj. kartonik, który jest zaklejony trwale z dwóch stron. Natomiast banderola legalizacyjna jest naklejona zgodnie z wymogami ustawy akcyzowej na narożniku opakowania jednostkowego pośredniego tj. kartonika. W skutek otwarcia opakowania kartonowego banderola zostanie trwale przerwana. Sam proces produkcji opakowania bezpośredniego typu blister następuje w cyklu jednorazowym. Czyli opakowanie typu blister o pojemności 60 ml formowane jest w jednym cyklu produkcyjnym w całości za jednym razem jako opakowanie samodzielne bezpośrednio chroniące produkt akcyzowy – płyn do papierosa elektronicznego. Opakowanie typu blister 60 ml jest niepodzielne nie ma możliwości jego rozerwania. Reasumując wyżej wymienione opakowanie blister 60 ml umieszczone w opakowaniu pośrednim tj. kartonik nie można określać jako opakowanie zbiorcze zawierające 6 oddzielnych butelek po 10 ml.

 

Kartonik opakowanie jednostkowe pośrednio chroniące samodzielne opakowanie bezpośrednio chroniące produkt akcyzowy.Powyżej opakowanie typu blister 60 ml.Jest to opakowanie samodzielne bezpośrednio chroniące produkt akcyzowy z 6 porcjami po 10 ml każda. Jednokrotnego lub wielokrotnego otwierania.

Ustawa akcyzowa zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym (W przypadku płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, opakowanie jednostkowe jest to opakowanie samodzielne, bezpośrednio lub pośrednio chroniące płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie:

Pozwala to na naklejenie banderoli na opakowanie jednostkowe bezpośrednie i pośrednie. W tym przypadku blister jest opakowaniem jednostkowym bezpośrednio chroniący produkt akcyzowy zaś opakowanie kartonik jest opakowaniem jednostkowym pośrednio chroniące produkt akcyzowy na które naklejona jest banderola.

W opakowaniu 60 ml porcje zostały wydzielone ze względu dostosowania opakowania do wymogów ustawy O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Art. 11c. ust. 1 pkt. 1.

Ustawa ta nakazuje pakować płyn z nikotyną w porcjach nie większej niż 10 ml.

Opakowanie jest produkowane na maszynie w jednym cyklu produkcyjnym, czyli formowane najpierw jest blister po czym nalewany jest płyn i następuje zgrzanie całego opakowania za jednym razem.

Klient kupuje opakowanie  60 ml. Producent ustalił opakowanie do sprzedaży dla konsumenta jako opakowanie 60 ml i jest to opakowanie zgodne z definicją opakowania jednostkowego jak i opakowania jednostkowego akcyzowego.

Reasumując banderole podatkową i legalizacyjną można nakleić bezpośrednio na opakowanie blister lub kartonik i jest to zgodne z przepisami akcyzowymi.

Dla samej kontroli najlepiej nakleić jest banderole na kartonik ze względu iż banderola jest widoczna dla klientów i samych kontrolujących.