loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

1. Sklep jest prowadzony przez firmę Danpex S.C S. Król-Basta, J. Król ul. Pojezierska 32 Łódź 91-328 NIP: 726-254-28-23 Regon: 100224127

2. Klient składając zamówienie potwierdza, że jest osobą pełnoletnią, przeczytał i zaakceptował niniejszy Regulamin.

3. Wszystkie sprzedawane przez sklep epapierosylodz.pl produkty  są nowe, wolne od wad, dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski i zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz europejskim. 

4. Wszystkie ceny podane w sklepie www.epapierosylodz.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotówkach polskich. 

5. Zamówienia należy składać jedynie poprzez witrynę internetową www.epapierosylodz.pl (wskazówki dotyczące składania zamówień znajdują się w dziale "Jak kupować w sklepie"). Sklep epapierosylodz.pl nie zrealizuje żadnego zamówienia, które będzie złożone w inny sposób, niż za pośrednictwem witryny www.epapierosylodz.pl. Warunkiem złożenia zamówienia jest rejestracja konta klienta w systemie sklepu.

6. Wiążące dla obu stron transakcji są ceny widniejące przy produkcie oraz ceny przesyłki w momencie składania zamówienia.

7. Za moment zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem epapierosylodz.pl i jego klientem uważa się moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu drogą e-mailową informacją o zmianie statusu na „zamówienie przyjęte”.

8. Zespół sklepu epapierosylodz.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów były zawsze aktualne i zgodne z prawdą. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Jeżeli jednak dochodzi do sytuacji, gdy były błędy w opisach podczas składania przez Klienta zamówienia, może on w ciągu 10 dni od daty zakupu odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Jedynym warunkiem jest zwrot przez Klienta nieużywanego sprzętu.

 

9. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie niezbędny jest komputer z procesorem min. 200 MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Mozilla Firefox, Opera lub Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym.


II. Realizacja zamówień.

1. Jeżeli nie jesteś przekonany do zakupów w sklepie epapierosylodz.pl, nie składaj zamówienia! Zamówienia realizowane są w bardzo szybkim czasie, najczęściej podczas doby od ich złożenia są już wysłane. Asortyment sklepu internetowego epapierosylodz.pl nie stanowi oferty handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego (stanowi jedynie informację handlową). Klient realizując zakup na stronie www.epapierosylodz.pl składa ofertę kupna określonego w zamówieniu towaru.


2. W uzasadnionych przypadkach sklep epapierosylodz.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

3. Zamówienia są wysyłane za zwyczaj w ciągu doby od ich złożenia. Nie jest to całkowity czas oczekiwania na przesyłkę.

4. Do całkowitego czasu realizacji zamówienia należy także doliczyć czas dostarczenia paczki od momentu jej nadania. W przypadku paczki priorytetowej nadawanej za pośrednictwem Poczty Polskiej okres ten wynosi 1-2 dni robocze, natomiast w przypadku nadania paczki kurierem DPD, Klient dostaje ją na drugi dzień po nadaniu. W przypadku tymczasowego braku zamówionego towaru na magazynie całkowity okres realizacji zamówienia może się przedłużyć, o tym fakcie sklep epapierosylodz.pl zobowiązuje się poinformować Klienta..

5. Warunki realizacji zamówień nietypowych są indywidualnie ustalane bezpośrednio z Klientem.

6. Sklep epapierosylodz.pl zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień o wartości niższej niż 10 zł. Sklep epapierosylodz.pl zobowiązuje się każdorazowo poinformować Klienta o odmowie realizacji takiego zamówienia.

7. Zamówione w sklepie epapierosylodz.pl produkty dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz kuriera DPD. Kosztami przesyłki obciążony jest Klient.

8. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odpowiednia formę wysyłki (Odbiór osobisty) należy wybrać podczas składania zamówienia.

9. Sklep epapierosylodz.pl zastrzega sobie prawo do wystąpienia o odszkodowanie i zwrot poniesionych kosztów przesyłki w przypadku jej nieodebrania i poniesienia kosztów.

III. Gwarancje, reklamacje, zwroty.

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie epapierosylodz.pl są nowe, wolne od wad fizycznych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie produkty są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta z wyłączeniem baterii oraz atomizerów, które mają charakter eksploatacyjny i są objęte gwarancją: baterie 90 dni, atomizery 30 dni, chyba że w opisie produktu napisano inaczej.  

2. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży ze sklepem epapierosylodz.pl, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22, poz. 271). Zwracany wskutek odstąpienia od umowy towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w opakowaniu firmowym, z kompletną jego zawartością. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli produkty odesłane na adres sklepu noszą ślady użytkowania. Towar zwracany w powyższym trybie Klient powinien przesłać na adres sklepu epapierosylodz.pl na własny koszt (Klient ponosi również koszty zabezpieczenia przesyłki przed uszkodzeniem podczas jej transportu). Sklep epapierosylodz.pl nie przyjmuje zwrotów za pobraniem. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Klienta, sklep epapierosylodz.pl zastrzega sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej.

3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, Klient winien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, podając swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta), albo przez przekaz pocztowy na podany adres.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży ze sklepem epapierosylodz.pl wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.


5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy produkt jest uszkodzony w sposób mechaniczny. Klient zobowiązany jest podczas odbioru paczki dokładnie sprawdzić, czy opakowanie, w jakim przesyłane są produkty nie jest uszkodzone, zgniecione, częściowo otwarte, czy taśmy są w nienaruszonym stanie i nie wskazują na wcześniejsze otwieranie paczki.
Jeżeli występują jakiekolwiek z wyżej wymienionych uszkodzeń, należy przesyłki nie przyjmować i sporządzić z listonoszem/kurierem protokół szkody. Należy wówczas bezzwłocznie skontaktować się ze sklepem epapierosylodz.pl celem wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki podczas jej odbioru jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia bądź okradzenia paczki w transporcie.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji bądź uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z w/w procedurami reklamacyjnymi pokrywa Klient.

IV. Ochrona danych osobowych.

1. Sklep epapierosylodz.pl przetwarza dane osobowe Klientów z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Dane osobowe Klientów sklepu epapierosylodz.pl są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, dokonywania korekt tych danych oraz żądania usunięcia swoich danych z bazy sklepu epapierosylodz.pl.


2. Klient, który złożył zamówienie świadomie wyraził zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep epapierosylodz.pl tylko i wyłącznie w celu realizacji tegoż zamówienia. Dane te nie będą przez sklep epapierosylodz.pl wykorzystane w żadnym celu niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.


V. Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep epapierosylodz.pl oraz zamawiającego Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla Stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

Regulamin może ulec zmianie w każdej chwili, prosimy o zapoznanie się z nim za każdym razem przed złożeniem zamówienia, ostatnia aktualizacja 06.02.2018