loadingimg

Wczytuję dane...
Czy można dzielić opakowanie 6x10 w punkcie detalicznym?

Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U.2020.0.262 t.j.-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Rozdział 3, § 27, punkt 2.

1. Podmiot, na którym ciąży obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej – komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym oznaczaniem tych wyrobów, pisemną informację o ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, rodzaju opakowań jednostkowych oraz miejscu i terminie oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych:


1) od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej;


2) importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo, jeżeli oznaczanie ich znakami akcyzy następuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wolnym obszarze celnym bądź w składzie celnym.

Poprawnie oznaczone znakami akcyzy płyny do e-papierosów można rozdzielać, rozlewać bez zgłaszania i ponownego oznaczania ich znakami akcyzy. Dzielenie czy rozlewanie nie zostało zakazane w ustawie akcyzowej w przypadku płynów do e-papierosów.

Podobna sytuacja jest w trakcie zamawiania alkoholu w restauracji, kiedy barman otwiera butelkę alkoholu i nalewa nam potrzebną ilość.